Remix

L’ activitat de Remix els dijous de 18h a 20h a l’espai de “La Llar”. És una activitat variada que pot anar desde la visita a una clinica dental, a on el joves poden apendre com es fa una higine bucal, i rebre informació de com han de cuidar se la boca, a una visita a la protectora de gossos.