Long Play

Aquest grup està format per persones amb discapacitat Intel.lectual majors de 25 amb suport limitat o intermitent.