Informàtica

Una eina imprescindible en la nostra societat és l’aprenentatge correcte de la lecto- escriptura. Iniciar, desenvolupar i potenciar l’hàbit proporciona una habilitat bàsica per participar a la societat de la informació i la comunicació. Una part important del curs radica en l’ús d’Internet; aquest sistema és un gran llibre i ofereix un gran ventall d’oportunitats gràcies al nivell d’accessibilitat: per aprendre, comunicar-se… Aquesta activitat es desenvolupa els dimecres de 18h a 19h a la Fundació Marianao i els dijous de 18h a 20h a l’espai de “La Llar”.